کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال
مرداد, 1398 بدون نظر کودک و نوجوان
 کودکان بیش فعال کودکانی هستند که انرژی آنها خیلی بیشتر از کودکان عادی است و بسیار پرجنب و جوش هستند و دقت و تمرکز و توجه آنان پایین است و این بی دقتی آنها خانواده ها را دچار دردسر و مشکل قوق العاده می سازد ، آنان قبل از ...
ادامه مطلب