متخصصان بهداشت روانی

استفاده از کمک متخصصان بهداشت روانی
تیر, 1398 بدون نظر روانشناسی عمومی
  شما حتما دوست دارید افرادی با حمایت کردن از شما و ارایه الگوی خوب ، حفظ آرامش ، ایجاد اعتماد و نداشتن خواسته های نا معقول ، بر زندگی شما اثر مثبتی بگذارند . اگر معلوم شود که دوستان و اعضای خانواده نمی توانند به شما کمک کنند ...
ادامه مطلب