عوامل زیربنایی افسردگی

عوامل زیربنایی افسردگی
مرداد, 1398 بدون نظر روانشناسی عمومی
  تعدادی از پژوهشگرانعوامل زیربنایی افسردگی مشترکی را در افرادی که به احتمال زیاد افسرده می شوند شناسایی کرده اند . افرادی که از افسردگی رنج می برند سبکهای زیر در آنها به صورت عادت در می آید. آنها باید یاد بگیرند به خاطر حفظ سلامت خود از این سبکها ...
ادامه مطلب