اجتناب

نقاط مثبت و منفی اجتناب
تیر, 1398 بدون نظر روانشناسی عمومی
  همه ما اغلب در مواردی وسوسه می شویم که از طریق اجتناب کردن به مسایل و مشکلات زندگی واکنش نشان دهیم .نمونه هایی از پاسخ های اجتنابی عبارتند از : – انزوای اجتماعی : ” از نزدیک شدن به دیگران پرهیز می کنم .” – پرهیز از صمیمیت ...
ادامه مطلب