مشاوره خانواده و زوج درمانگر، مشاوره ازدواج

روان درمانی،هیپنوتیزم درمانی،

دکترمریم خدابخشی

(مدیر و مسئول)

 

درمانگر اختلالات جنسي و خانواده

 

دكتر مريم سبزابادي
روانپزشك(اعصاب و روان)

مشاور و رواندرمانگر

دکتر امیر لشکری

مشاور خانواده

دکتر سید علی دربانی

 

مدرس و روانشناس صنعتی / سازمانی
مشاور تحصیلی و شغلی
شخصیت شناس فردی و تیپولوژی سازمانی

آقای مجید یونسی

مشاور و روانشناس( خانواده و کودک)

خانم پریسا عزیزی

روانشناس و مشاور (خانواد، کودک و نوجوان)

خانم مريم فياضي

 

روانشناس و مشاور

فریبا محمدی

روانشناس و مشاور

محمد خرسندی

نوروفیدبک

 

خانم سیده نجمه نوربخش

مشاوره کودک، مشاوره روانشناسی

 خانم مریم غلامپور

روانشناس،

مشاوره خانواده و اعتیاد

وحید حاتمی

(کاندیدای دکتری)

روانشناس، ایماگوتراپیست

خانم دکتر زینت خضری

روانشناس و مشاور

خانم دکتر زهره علی پور