مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره کودک و نوجوان از اهمیت بسیار بالایی برای رشد و پیشرفت و حل مشکلاتی که ممکن است درک آن ها برای والدین دشوار به نظر برسد، برخوردار می باشد. ازین رو والدین در صورتی که شاهر رفتارهای نامطلوب از سوی فرزندان خود شدند باید این مسئله را جدی گرفته و مراتب را با روانشناس در میان بگذارند تا روانشناسان ما با استفاده از متدها و روش های موثره در صدد حل مشکلات فرزندان تصمیم گیری های مطلبو را اخذ نمایند.

اهمیت مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره کودک و نوجوان یکی از رشته های تخصصی ست که به حل مشکلات اخلاقی، رفتاری و روانشناختی فرزندان می پردازد که قسمتی از این رواندرمانی به رفتار و آموزش والدین به فرزندان و بخشی دیگر نیز به رواندرمانی انفرادی توسط روانشناسان بسط می شود. از آنجایی که فرزندان در سنین مختلف نگرش ها و افکار متفاوتی در بازه های سنی مختلف دارند لذا دغدغه های فکری و رفتاری فرزندان متمامیز بوده و تغییرات اساسی مدام در حال تغییر است. بنابراین والدین می بایست بار فتار مخصوص به خود ار نیازها، خواسته ها و تغییرات آگاه باشند تا بتوانند به سهولت فرزندان را ورد حمایت خود قرار بدهند.

روانشناسی کودک

دوره کودکی از مهم ترین دوره هایی است که شکل گیری شخصیت رفتاری ما را حاصل می شود . به همین دلیل روانشناسان دوران کودکی را دوران طلایی نام گذاری کرده اند. ژنتیک در بسیاری از رفتارهای شخصیتی دخیل بوده که بالطبع اگر اینگونه ویژگی ها در شرایط و محیطی سالم یاشد تغییرات مثبت و اگر محیط پیرامون ما در شرایط نامساعد و ناسالم باشد تغیراتی منی را به دنبال خواهد داشت. کودکان در این بازه سنی از لحاظ جسمی و فکری رشد بالقوه ای دارند بنابراین بیشترین تغییرات و رفتار را مشمول می شود.

روانشناسی نوجوان

نوجوانی دوره بسیار حساسی است که دغدغه های فکری و ذهنی زیادی برای فرزندان ایجاد شده و این امر اغلب برای بسیاری از والدین به دلیل تغییرات رفتاری نوجوانان در مراحل رشد و تکامل بسیار دشوار خواهد بود. گاهی بسیاری از رفتاری های نوجوان از دیدگاه والدین غیر منطقی به نظر می رسد در صورتی که والدین باید بدانند رفتار نوجوانان در این بازه سنی کاملا طبیعی بوده و می بایست آن ها را در معرض تبیه و یا خشونت قرار ندهند.

برای مشاوره و آگاهی بیشتر در زمینه رواندرمانی و روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان با کارشناسان گروه همراه در تماس باشید