مرکز مشاوره گروه همراه 

(همراهی،آرامش،کارآمدی،خودشکوفایی)

  • در مرکز مشاوره گروه همراه چه می گذرد؟

مرکز گروه همراه دارای کادری متخصص و با تجربه در گروه ها و بخش های مختلف مشغول به فعالیت می باشد .کار گروههای گروه همراه از متخصصان و روانشناسان در حیطه ها و رشته های مختلف روانشناسی ،مشاوره و روانپزشکی تشکیل شده اند و مهمترین حسن همکاران مرکز پایبندی به اخلاق حرفه ای و داشتن تخصص و مهارت در آن گروه می باشد.این کار گروه ها  شامل موارد زیر می باشند:

1) گروه مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ،مشاوره طلاق، و انواع خدمات مشاوره روانشناسی

2) گروه مشاوره کودک و نوجوان،تحصیلی

3) خدمات روان درمانی و روانپزشکی ،نوروفیدبک،هیپنوتیزم درمانی

4) کارگاههای آموزشی

5) گروه درمانی

این خدمات همگام با شعار مرکز گروه همراه (همراهی،آرامش،کارآمدی،خودشکوفایی) می باشد واین مفهوم را می رساند:

همراهی با مراجعان،کمک به ایجاد آرامش در مراجع و ثبات آرامش در او،کارآمدی و مفید بودن مراجع و در نهایت کمک به ایجاد خود شکوفایی و وحدت و یکپارچگی با خود و طبیعت.