تست مشاوره قبل از ازدواج

تست مشاوره قبل از ازدواج به گونه ای است که زوجین قبل از شروع کانون خانواده به صورت فردی و بحث با همدیگر درک و شناخت بهتری از یکدیگر پیدا خواهند کرد و بر این اساس با در نظر گرفتن معیار ها و ضوابطی که برایشان اهمیت دارد به توافق میرسند. ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم گیری هایی ست که در طول زندگی هر فردی اتخاذ می شود بنابراین برای درک و شناخت بهتر این موضوع پرسنامه ها و سوالاتی قبل از ازدواج برای زوجین در نظر گرفته می شود تا باور ها و عقاید خود را سنجیده و وجه مشترک ارتباطی و نقاط ضعف و قوت ارتباطی خود را در یابند.

اهداف

تشکیل کانونی گرم و مبحث از ازدواج معقوله ای است که ذهن تمامی جوانان را مشغول کرده و طبعا خوشبختی در زندگی و انتخاب مناسب ترین همسر آرزوی هر فردی ست. هدف از تست ها و پرسشنامه ها برانگیخته کردن قدرت تفکر زوجین بوده تا بتوانند با مطرح کردن مباحث مختلف تعهد آن ها را به ابراز عشق و علاقه پایدار در فراز و نشیب های دوره های متفاوت زندگی گسترش و ارتباط معیشتی را تداوم بخشد.

مزیت های تست مشاوره قبل از ازدواج 

تست مشاوره قبل از ازدواج با ارائه پرسناشنامه ها برای هر فرد احتمال موفقیت آمیز بودن ازدواج را بررسی می کند که البته صرفا به مفهوم قطعیت نیست. آزمون هایی که در نظر گرفته می شود به منظور شناخت زیرساخت های شخصیتی درون گرا و برون گرایی هر فرد را مورد بررسی قرار می دهد.

متاسفانه در صد بالایی از ازدواج ها به جدایی طرفین ختم می شود که اغلب به دلیل عدم شناخت کافی از یکدیگر بوده و قبل از ازدواج هیچ برحه ی زمانی را برای شخصیت شناسی و شناخت زیربناهای اساسی زندگی طی نشده است. اغلب ازدواج های ناموفق نیز در سنین پایین از روی احساسات و یا بدون شناخت و اجبار والدین صورت گرفته و به همین سبب نمی توان این چنین ازدواج هایی را موفقیت آمیز دانست. در این میان نیز بر اساس تحقیقات صورت گرفته زوج هایی در کنار یکدیگر زندگی می کنند که از هیچ رضایتی از زندگی زناشویی خود ندارند و به دلایلی همچون شرایط مالی و فرزند و … بار سخت زندگی را به دوش می کشند. یافتن همسری که با عقاید و ضوابط هر یک از ماها سازگاری داشته باشد کار ساده ای نیست و نیازمند راهنمایی و مشاوره بالقوه در زمینه ازدواج و شخصیت شناسی ست.

تست مشاوره قبل از ازدواج مهارت هایی نظیر مدیریت خانواده،مدیریت خشم و گفتگو را در درون هر فرد جستجو می کند و بدین وسیله مشاور به مواردی مانند تطابق های اجتماعی،فرهنگی، مذهبی و غیره می پردازد.