خرداد, 1398 بدون نظر روانشناسی عمومی

آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

آموزش مهارت‏های اجتماعی با تمامی جنبه‌های زندگی کودکان پیوند اساسی دارد و بر سازگاری و انطباق آنان تأثیر می‏گذارد. اهمیت مهارت‏های اجتماعی به عنوان مهم‏ترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی را هیچ گاه نمی‏توان از نظر دور داشت و توجه به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطه‌های تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در دورۀ ابتدایی مهمترین تمرکز برنامه‌ها، انتقال کودک از محیط خانه به محیط مدرسه است که این انتقال در اجتماعی شدن کودک تأثیر مهمی دارد. یکی از عواملی که به اجتماعی شدن کودک کمک می‏کند، توانایی تنظیم هیجانات است. این توانایی احتمالاً برای پذیرش همسالان مهم است، زیرا کودکی که می‏تواند واکنش‏های هیجانی خود را کنترل کند، قادر به شناسایی متغیرهای محیطی خواهد بود(ریدل و همکاران،2003).

کودکانی که به آسانی مضطرب یا حتی خیلی خوشحال می‏شوند در استفاده از راهبردهای حل مسئله، بازگوکردن مؤثرخود به همسالانشان دشواری بیشتری خواهند داشت (دنهام و همکاران، 1990). بلر (2003) عقیده دارد که ساختار مغزی لازم برای رشد این راهبردها، در کودکی میانه (12-6 سالگی) رشد می‏کند و به طور مستقیم با رشد قابلیت‌های اجتماعی به علاوه مهارت‏های تحصیلی مرتبط است. او همچنین توصيه می‌کند که مطالعات بیشتری در این حوزه مورد نیاز است و مدارس باید مهارت‏های حل مسئله و همچنین کارکردهای اجرایی را آموزش دهند.

 برخی ازمهارت های اجتماعی مهم دردوران کودکی عبارت است از:

1- شروع گفتگو، ادامه و پایان دادن به گفتگو، برقراری ارتباط چشمی با مخاطب و گوش دادن به صحبت دیگران.

2- افزایش مهارت‌های دوست‌یابی و شناسایی عوامل تسهیل کننده و باز دارندۀ دوست‌یابی و حفظ دوستی

3- معرفی مهارت‌های ورود به گروه، آشنایی با مهارت‌های بازی مانند نوبت‏‏گیری، همکاری ، صف بستن و افزایش دامنۀ واژگان ارتباطی

4- آموزش روش‌های مناسب بیان تقاضا و کمک خواستن از دیگران، تشکر و قدردانی در قبال دریافت کمک و کمک رساندن به دیگران در مواقع نیاز

5- یافتن راه‌های اثربخش مشاوره کودک کنار آمدن با احساس مسخره شدن، آموزش روش‌های مقابله ای مؤثر و تفاوت انتقاد و مسخره کردن

6-آشنایی با مهارت‌های کنترل خشم

7-آموزش راست‌گویی و پی بردن به این نکته که راست گفتن در هر شرایطی از دروغ گفتن بهتر است.

ملیحه اکملی کارشناس ارشد روانشناسی

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *